Ostatnia aktualizacja: 2021-07-07

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Nowości wydawnicze

2021

Okładka1. Działek J., 2021, Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych, IGiGP UJ, Kraków.

 

2020

Okładka1. Fiedeń Ł. (red)., 2020, Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2020, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Jackowski A., Wites T. (red.), 2020, Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918?-?2018, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Jodłowski M., 2020, Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Pawłowska-Legwand A., 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Piotrowicz K., Bielec-Bąkowska Z., Krzyworzeka K., 2020, Groźne zjawiska meteorologiczne w Krakowie i powiecie krakowskim w świetle interwencji straży pożarnej i policji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Płatkiewicz K., 2020, Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w krakowie oraz jego uwarunkowania, IGiGP UJ, Kraków.

 

2019

Okładka1. Balon J., 2019, Indyjskie obrazki, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Fiedeń Ł., 2019, Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Liro J. (red.), 2019, Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Kossowska-Cezak U., Twardosz R., 2019, Wielkoobszarowe anomalie termiczne w Europie (1951-2018), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Pociask-Karteczka J. (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków.

 

2018

Okładka1. Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. Materiały konferencyjne., 2018, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Katalog kursów na rok 2018/19, 2018, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Fiedeń Ł., Anielska K., Listwan-Franczak K., Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 6, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Jackowski A., Krzemień K., Sołjan I. (red.), 2018, Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1-3, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Listwan-Franczak K., Ł. Fiedeń, Franczak P. (red.), 2018, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 5, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Luc M., 2018, Użytkowanie ziemi w badaniu krajobrazu zrównoważonego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Matuszko D., 2018, Chmury i pogoda. Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, Wyd. UJ, Kraków.

Okładka9. Wypych A., 2018, Para wodna w troposferze nad Europą, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka10. Zborowski A. (red.), 2018, Człowiek Społeczeństwo Przestrzeń, t. 11, IGiGP UJ, Kraków, Myczkowce.

© IGiGP UJ "2021"